Regulamin użytkownika

Przed korzystaniem z serwisu Cartoon Network nalezy uwaznie przeczytac niniejszy regulamin. Wejscie i korzystanie ze strony oznacza wyrazna zgode na jego przestrzeganie. Jesli nie zgadzasz sie z dowolnym z ponizszych postanowien, nie korzystaj z niniejszej strony. Turner Broadcasting System Europe Limited (dalej „TBSEL” „my” lub „nas”) jest operatorem tej strony. TBSEL zastrzega sobie wylaczne prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu, jego zmiany lub aktualizacji w inny sposób w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, które moga miec wplyw na Twoje prawa, zostana ogloszone na stronie domowej przez pierwszy tydzien od dokonania kazdej z takich zmian. Ponadto zachecamy do regularnego przegladania niniejszego regulaminu i zapoznawania sie z jego zakresem oraz wszelkimi ewentualnymi zmianami. Korzystajac z serwisu po opublikowaniu zawiadomienia o takich modyfikacjach, zmianach czy aktualizacjach, akceptujesz zrewidowane warunki. TBSEL zastrzega sobie prawo odmowy dostepu osobom, które w naszym mniemaniu pogwalcily zapisy niniejszego regulaminu.

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OGRANICZENIA

Niniejsza strona jest kontrolowana i obslugiwana przez TBSEL z siedziba w Turner House, 16 Great Marlborough Street, London W1F 7HS, Wielka Brytania. Nasz numer telefonu: +44 20 7693 1000. Wszelkie materialy na tej stronie; z uwzglednieniem miedzy innymi tekstu, zdjec, ilustracji, klipów audio i wideo; sa chronione prawami autorskimi, znakami handlowymi oraz innymi prawami wlasnosci intelektualnej nalezacymi do i kontrolowanymi przez TBSEL lub inne strony, które udzielily nam na nie licencji. Materialy w serwisie cartoonnetwork.pl czy tez na kazdej stronie w naszym posiadaniu, prowadzonej lub kontrolowanej przez TBSEL zostaly wylacznie udostepnione do osobistego, niekomercyjnego uzytku. Materialów tych nie wolno kopiowac, reprodukowac, ponownie publikowac, przesylac, transmitowac ani dystrybuowac w zaden sposób z uwzglednieniem e-maila czy innych srodków elektronicznych. Bez wczesniejszej pisemnej zgody wlasciciela, zmiana materialów, wykorzystywanie ich na innych stronach lub w sieciowym srodowisku komputerowym albo wykorzystanie materialów do kazdego innego celu niz osobisty cel niekomercyjny stanowi zlamanie praw autorskich, znaków handlowych oraz innych praw wlasnosci i jest zabronione.

LACZA

Niniejszy serwis moze zawierac lacza do innych stron internetowych („powiazane strony”). Strony zostaly powiazane wylacznie dla Twojej wygody i wchodzisz na nie na wlasne ryzyko. TBSEL nie ponosi odpowiedzialnosci za ich zawartosc, bez wzgledu na powiazania TBSEL z ich sponsorami. TBSEL w zaden sposób nie wspiera powiazanych stron.

PRZESLANY MATERIAL

Wszelkie e-maile, notatki, wiadomosci/billboardy, pomysly, sugestie, koncepcje lub inne przeslane materialy z calego swiata staja sie wlasnoscia TBSEL. TBSEL ma prawo, zgodnie z naszymi zasadami prywatnosci, do wykorzystania tych materialów lub ich dowolnych czesci do kazdego celu z uwzglednieniem miedzy innymi kazdego rodzaju mediów niezaleznie czy sa znane obecnie, czy zostana wynalezione w przyszlosci. Jesli Ty lub kazda upowazniona przez Ciebie osoba przesyla materialy, wyrazasz zgode na opublikowanie ich lub dowolnej ich czesci, badz na wykorzystanie ich w kazdy inny sposób z uwzglednieniem celów promocyjnych i reklamowych.

Korzystajac ze strony TBSEL, zgadzasz sie na nieprzesylanie i niepublikowanie w inny sposób zadnych tresci które: (a) znieslawiaja, szkaluja, naruszaja prywatnosc osób trzecich lub sa obsceniczne, obrazliwe oraz nosza znamiona grozby; ((b) naruszaja jakakolwiek wlasnosc intelektualna lub inne prawa wszelkich podmiotów lub osób, w tym, lecz nie wylacznie, naruszaja czyjekolwiek prawa autorskie lub znaki towarowe; ((c) stanowia pogwalcenie prawa; ((d) wspieraja nielegalne dzialania; lub (e) promuja albo maja na celu pozyskiwanie srodków, towarów oraz uslug.

TBSEL moze przegladac, edytowac, odrzucac i odmawiac opublikowania oraz/lub usuwac dowolne tresci, które, wedlug naszego uznania, lamia niniejszy regulamin lub moga byc obrazliwe, nielegalne, naruszac prawa, szkodzic lub zagrazac bezpieczenstwu dowolnej osoby. Rozumiesz, ze TBSEL ma prawo do ujawniania w kazdej chwili wszelkich informacji (z uwzglednieniem tozsamosci osób dostarczajacych informacji lub materialów na te strone) zgodnie z wymogami prawa, przepisów lub prawomocnego wniosku rzadowego. Moze to obejmowac miedzy innymi ujawnienie informacji w zwiazku ze sledztwem w sprawie domniemanej nielegalnej dzialalnosci lub naklanianiem do nielegalnej dzialalnosci lub w odpowiedzi na prawomocny nakaz sadowy albo wezwanie sadu. Ponadto, mozemy (a Ty niniejszym udzielasz nam na to wyraznej zgody) ujawniac wszelkie informacje o Tobie organom scigania lub innym urzednikom rzadowym, jesli uznamy to za konieczne lub stosowne w zwiazku z dochodzeniem i/lub wykrywaniem ewentualnych przestepstw lub innymi dzialaniami, zwlaszcza tymi, które moga dotyczyc uszkodzenia ciala lub bezpieczenstwa dowolnej osoby.

Wyrazasz zgode na zwolnienie od odpowiedzialnosci TBSEL i jej czlonków zarzadu, dyrektorów, pracowników, agentów, dystrybutorów oraz podmioty stowarzyszone od wszelkich roszczen, zadan, zobowiazan, kosztów lub wydatków osób trzecich, w tym uzasadnionych oplat prawnych wynikajacych ze zlamania jakichkolwiek postanowien niniejszej umowy, deklaracji i gwarancji.

WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI I GWARANCJI

Materialy na niniejszej stronie sa udostepniane „takie jakie sa” i bez gwarancji co do zapewnienia dzialania strony. Ani TBSEL, ani jej zalezne badz powiazane z nia jednostki, ani tez zadna osoba zaangazowana w tworzenie, produkcje i dystrybucje tej strony nie gwarantuje, ze funkcje zawarte w materialach beda utrzymywane bez przerw czy tez nie beda posiadaly bledów, ze usterki beda usuwane, ani ze TBSEL lub serwer, na którym sa udostepnione nie zostaly zainfekowane wirusami lub innymi szkodliwymi elementami. Materialy, które widzisz na stronie zostaly zaprezentowane wylacznie do celów rozrywkowych i promocyjnych. TBSEL nie gwarantuje ani nie sklada oswiadczen odnosnie korzystania z materialów na stronie ani tez odnosnie wyników plynacych z wykorzystania tychze materialów, jesli chodzi o ich prawidlowosc, scislosc, wiarygodnosc, itp.

Wyraznie zgadzasz sie, ze z wyjatkiem smierci lub obrazen ciala, które powstaly jako konsekwencja zaniedbania ze strony TBSEL, ani TBSEL ani jej zalezne lub powiazane podmioty, ani zaden z ich odnosnych pracowników, ani agenci, ani zadne osoby, ani tez podmioty zaangazowane w tworzenie, produkcje i dystrybucje tej strony nie ponosza odpowiedzialnosci wobec zadnej osoby ani podmiotu za zadne straty ani szkody wynikajace z korzystania z niniejszej strony. Na przyklad, nie ograniczajac ogólnosci powyzszego, TBSEL i powiazane osoby oraz podmioty nie moga ponosic odpowiedzialnosci z tytulu roszczen ani szkód wynikajacych z bledu, pominiecia, przerwy, usuniecia, uszkodzenia, opóznienia, opóznien operacyjnych, wirusa komputerowego, kradziezy, zniszczenia, dostepu bez pozwolenia lub polegania na albo wykorzystania danych, informacji, opinii czy innych materialów znajdujacych sie na tej stronie. Wyraznie zgadzasz sie i przyjmujesz do wiadomosci, ze TBSEL nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek znieslawiajace, obrazliwe lub nielegalne zachowania innych subskrybentów lub stron trzecich.

JURYSDYKCJA

Jesli nie postanowiono inaczej, materialy na stronie Cartoon Network sa prezentowane wylacznie do celów rozrywkowych i promowania programów oraz innych produktów dostepnych w Europie, na jej terytoriach, posiadlosciach i protektoratach. Niniejsza strona jest kontrolowana i prowadzona przez TBSEL z siedziby w Londynie. TBSEL nie sklada zadnych oswiadczen, co do stosownosci lub dostepnosci materialów na niniejszej stronie w innych lokalizacjach. Osoby z innych lokalizacji, które zdecyduja sie na korzystanie z tej strony czynia to z wlasnej inicjatywy i sa odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnego prawa, jesli takie sie stosuje i w zakresie, w którym sie ono stosuje.

Niniejszy regulamin, podlega, jest interpretowany oraz egzekwowany zgodnie z prawem Anglii i Walii. Wszelkie dzialania podjete przez Ciebie lub TBSEL majace na celu egzekwowanie niniejszego regulaminu lub zwiazane z jakimikolwiek zagadnieniami powiazanymi z niniejsza strona podlegaja wylacznej jurysdykcji sadów Anglii i Walii. Postanowienia niniejszej umowy maja charakter rozlaczny, a uznanie któregokolwiek z nich za bezprawne, niewazne czy z jakiegokolwiek wzgledu nieskuteczne nie uchybia mocy wiazacej pozostalych. Jest to cala umowa pomiedzy stronami odnoszaca sie do zawartych tu zagadnien, a wszelkie jej zmiany wymagaja formy pisemnej oraz podpisu TBSEL.

ADVENTURE TIME and all related characters and elements are trademarks of © Cartoon Network.

Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use. TM & © 2014 Cartoon Network. A Time Warner Company. All Rights Reserved. CartoonNetwork.pl is part of the Turner Sports and Entertainment Digital Network